Encyklopedie


Bralové

Tooks


Bralové byli jednou z nejvýznamnějších, nejstarších a nejbohatších rodin v Kraji. Hlava rodiny Bralů držela dědičný úřad vladyky Kraje, a proto se u nich používaly řadové číslovky. U Bralů byl znát jejich plavínský původ - byli známi tím, že měli často dobrodružnější a odvážnější povahu než jiní hobiti (což jim mezi usedlými obyvateli Kraje poněkud kazilo reputaci). Například Bandobras Bučivoj porazil v bitvě na Zelených polích skřetí tlupu, Hildifons odešel na cesty a nikdy se nevrátil, Isengar byl v mládí na moři a Peregrin I. se stal jedním ze členů Společenstva prstenu a zúčastnil se Války o Prsten, kde v bitvě u Morannonu zabil zlobra. Nebyla také náhoda, že téměř všichni hobiti, kteří se zapojili do událostí kolem Válka o Prsten, měli bralovské předky: Bilbo a Frodo Pytlíkovi, Smělmír Brandorád i Cvalimír Bulva.

Prvním zaznamenaným Bralem byl Isumbras I., který získal roku 2340 úřad vladyky od Gorhendada Staroráda, který se odstěhoval do Rádovska. Je tedy pravděpodobné, že Isumbras byl nějak spřízněn s rodinou Starorádů. Byl třináctým vladykou a po něm následovalo osm vladyků z Bralovské linie, u kterých neznáme přesná jména (ale museli mezi nimi být Isengrim I., Isumbras II., Ferumbras I., a Paladin I.), a po nich Isengrim II., který je už zaznamenán v rodokmenu Bralů v Pánu prstenů.

Isumbras I.
(Starorádi)
(osm vladyků)
Isengrim II.
Isumbras III.
Bandobras Bučivoj
Severní Bralové z Dlouhé Stráně
Diamanta
(mnoho potomků)
Jasmína
Jago
Flambard
(3 dcery)
Rosamunda
Folko
Bulík
Odovakar
Bulva
Adelard
Ferdinand
(3 dcery)
Reginard
Everard
Ferdibrandzpět