Encyklopedie


Borin


Borin byl trpaslík z královského rodu Durinova lidu. Byl druhým synem krále Náina II. a mladším bratrem Dáina I.. Sám měl jednoho syna, Farina.

Borin žil spolu se svým bratrem, králem Dáinem I., v Šedých horách, kde se tehdy shromáždila většina Durinova lidu. Když ale byli roku 2589 král Dáin i jeho druhý syn Frór zabiti ledovým drakem, trpaslíci z Durinova lidu Šedé hory opustili a rozdělili se. Zatímco Dáinův nejmladší syn Grór zamířil do Železných hor, Borin následoval Dáinova dědice a nového krále Thróra do Osamělé hory.

V Osamělé hoře, čili království Erebor, žil Borin pod vládou svého synovce Thróra pravděpodobně v míru do konce svého života. Zemřel v roce 2711, dožil se poměrně vysokého věku 261 let.

V Ereboru žili také jeho potomci, až do jeho vyplenění v roce 2770. Čtyři jeho pravnukové (Balin, Dvalin, Óin a Glóin) se ovšem později stali členy Thorinovy družiny, zúčastnili se výpravy k Ereboru a pak se tam usadili pod vládou krále Dáina II..zpět