Encyklopedie


Beregond (správce Gondoru)


Beregond byl dvacátým správcem Gondoru. Byl synem správce Berena, narodil se roku 2700 za vlády svého děda správce Egalmotha.

Za vlády Beregondova otce správce Berena v roce 2758 byl Gondor napaden třemi velkými, dlouho připravovanými flotilami Umbarských korzárů, kteří přistáli na mnoha místech gondorského pobřeží, od Harondoru až po ústí Želíze (tam se spojili s Vrchovci a táhli na Rohan, který tak nemohl přijít Gondoru na pomoc). Zároveň toho roku přišla Dlouhá zima, která sice Gondor na jih od Ered Nimrais nezasáhla tak těžce jako severnější země, ale znamenala těžkou ránu pro Rohiry. Beregond se však postavil do čela gondorského vojska a prokázal se jako největší vojevůdce ode dnů správce Boromira. Porazil korzáry v Gondoru, a tak jakmile povolila zima, mohl vyslat i pomoc Rohanu.

Roku 2763 nastoupil Beregond do úřadu správce po svém otci a ukázal se také jako schopný vladař, neboť za jeho vlády se Gondor rychle začal vzpamatovávat z předchozích ztrát.

Za vlády Beregonda se na severu bojovala válka trpaslíků a skřetů (2793-2799). Do Gondoru o ní dolehly jenom vzdálené zvěsti, ale jejím následkem bylo to, že část skřetů vyhnaných z Mlžných hor se pokusila usadit v Bílých horách a místní obyvatelé se s nimi potýkali ještě mnoho desítek let, než byli vymýceni.

Správce Beregond zemřel roku 2811 a správcem se po něm stal jeho syn Belecthor II..

Podle správce Beregonda byl pravděpodobně pojmenován Beregond, gondorský válečník a člen Stráže citadely, který se spřátelil s Pipinem.zpět