Encyklopedie


Belecthor II.


Belecthor II. byl dvacátý první vládnoucí správce Gondoru. Jeho jméno znamená "mocný orel" a je možné, že ho dostal na počest svého o šest generací staršího předka, patnáctého vládnoucího správce Belecthora I..

Narodil se roku 2752, za vlády svého praděda, správce Egalmotha, jako syn pozdějšího správce Beregonda.

Vlády se ujal po smrti svého otce roku 2811 a vládl 61 let. Zatímco jeho otec porazil Umbarské korzáry, o Belecthorově vládě nemáme podrobnější zprávy, a tak je možné, že se Gondor těšil relativnímu míru. V té době se ovšem Rohan potýkal se skřety, kteří utekli ze severu po válce trpaslíků a skřetů a usadili se v Ered Nimrais, a tak je možné, že Gondor na jižní straně hor s nimi musel bojovat.

Belecthor II. byl posledním ze správců Gondoru, který se dožil více než sta let. Zároveň se k jeho smrti váže pozoruhodná okolnost: Když správce Belecthor zemřel, uschnul a zahynul také Bílý strom v Minas Tirith. To by naznačovalo, že Belecthorova smrt byla něčím symbolicky významná, že nebyl obyčejným vládcem, ale byl něčím výjimečný. Detailnější zprávy však nemáme.

Belecthor zemřel roku 2872 ve věku 120 let a po něm se stal vládnoucím správcem jeho syn Thorondir.zpět