Encyklopedie


Belecthor I.


Belecthor I.
Morwen
Húrin I.
Orodreth

Belecthor I. byl patnáctý vládnoucí správce Gondoru. Byl synem správce Húrina II., syna Hallasova. Narodil se roku 2545 za vlády svého praděda, slavného správce Ciriona, který o pár desítek let dříve daroval zemi Calenardhon Seveřanům, kteří zde založili království Rohan.

Jméno Belecthor pravděpodobně pochází ze sindarských slov beleg - "silný" a thoron - "orel".

Belecthor se oženil a měl dvě děti: syna Orodretha, který po něm později nastoupil jako správce, a dceru Morwen, jejíž vnuk Egalmoth se o mnoho desítek let později stal také správcem Gondoru, když Orodrethův syn Ecthelion zemřel bez dědiců.

Belecthor nastoupil do úřadu správce po smrti svého otce roku 2628. Během jeho vlády představovali velkou hrozbu pro Gondor Umbarští korzáři, ale nejsou zaznamenány žádné významné události.

Současníkem Belecthora na trůně Rohanu byl Aldor Starý (do roku 2645) a jeho syn Fréa.

Správce Belecthor vládl 27 let do své smrti roku 2655, kdy po něm převzal úřad správce jeho syn Orodreth.zpět