Encyklopedie


Atanatar I.


Atanatar I. Gondorský Atanatar I., desátý král Godoru

Atanatar I., syn Turambara, byl desátým králem Gondoru. Narodil se v roce 480 Třetího věku a králem se stal po smrti svého otce roku 667.

Vládl 81 let a za jeho panování se v Gondoru neodehrála žádná významnější událost, která by byla v historii zaznamenána, protože jeho otec zřejmě zcela podmanil výbojné Východňany.

Po Atanatarově smrti v roce 748 nastoupil na trůn jako jedenáctý král Gondoru jeho syn Siriondil.zpět