Encyklopedie


Arvedui

Poslední král

The Last King


Arvedui
(další syn)
Araphant
Araval
Aranuir

Poslední král Arthedainu. Narodil se roku 1864 jako syn krále Araphanta. Jeho jméno znamená "Poslední král" a dostal ho díky slovům Malbetha Věštce k jeho otci:

Nazveš ho Arvedui, protože bude poslední v Arthedainu. Pro Dúnadany ovšem nadejde volba, a zvolí-li to, co se zdá méně nadějné, potom si tvůj syn změní jméno a stane se králem veliké říše. Nestane-li se to, pak přejde mnoho bolesti a mnoho lidských věků, než Dúnadani opět povstanou a spojí se.
Začátkem dvacátého století Třetího věku, za vlády krále Araphanta, navázal po dlouhé době Arthedain kontakt s Gondorem, když si obě říše uvědomily, že čelí společnému nepříteli. Princ Arvedui se tehdy oženil s princeznou Fíriel, dcerou gondorského krále Ondohera. Roku 1938 se jim narodil syn Aranarth. V roce 1944 při velkém útoku Vozatajů na Gondor, zahynul Ondoher i se svými syny. Arvedui tehdy vznesl nárok na gondorský trůn jako potomek Isildurův a manžel jediného zbylého potomka krále Ondohera. Gondorská rada vedená správcem Pelendurem však tento nárok zamítla a korunu nakonec získal vítězný generál Eärnil z Anárionova rodu.

Roku 1964 zemřel král Araphant a Arvedui nastoupil na arthedainský trůn. Brzy na to, roku 1974, spustil Černokněžný král z Angmaru velký útok na Arthedain. Arvedui žádal Gondor o pomoc; než ale dorazila gondorská armáda, byl už Arthedain dobyt. Většina obyvatel včetně králových synů ustoupila na západ do Lindonu, ale Arvedui se svou družinou se do poslední chvíle bránil na Severních vrších a pak uprchnul na seerozápad, kde se ukryl před zimou v opuštěných trpasličích dolech severních Ered Luin. S sebou vzal Barahirův prsten a palantíry z Amon Sûl a Annúminasu. Když mu začalo docházet jídlo, byl nucen vyhledat pomoc Lossothů z Forochelu. Když přijela loď poslaná Círdanem, aby ho odvezla, Lossothové ho varovali, ať nenasedá. Bohužel je neposlechl, dal jim Barahirův prsten jako výplatu za poskytnutou pomoc a odplul. Přišla však velká bouře, loď byla rozdrcena ledovými krami a on i palantíry skončili na dně Forochelu.

V této válce byl sice Angmar definitivně poražen Gondorem a Lindonem, ale arthedainské království bylo natolik zpustošené, že Aranarth už královský titul nepřijal a stal se místo toho náčelníkem Dúnadanů. Splnila se tak Malbethova věštba, neboť Severní království přestalo existovat, zatímco v Jižním království brzy na to vymřel královský rod a uprázdnil se trůn. Trvalo ještě více než tisíc let, než vzdálený Arveduiho potomek, Aragorn II., opět spojil Dúnadany severu a jihu.zpět