Encyklopedie


Argonath

Brány králů

Gate of Kings


Obrovské sochy vytesané do skály v soutěsce, kterou protékala řeka Anduina a která ústila do jezera Nen Hithoel v pahorkatině Emyn Muil. Název znamená "královské kameny" a sochy zobrazovaly Isildura a Anáriona, dva první krále Gondoru. Byly vytesány na vrcholu moci Gondoru v roce 1340 T.v., aby označovaly tehdejší severní hranici království.zpět