Encyklopedie


Ar-Sakalthôr

Tar-Falassion


Ar-Sakalthôr byl dvaadvacátý král Númenoru na počátku čtvrtého tisíciletí Druhého věku.

Význam jména Sakalthôr není jasný, ale pokud má stejný význnam jako quenijská podoba králova jména Tar-Falassion, znamená „Syn pobřeží“.

Sakalthôr byl synem Ar-Zimrathôna a narodil se v roce 2876 Druhého věku, za vlády svého praděda Tar-Ardamina – posledního krále, který ještě používal quenijské královské jméno.

Když bylo Sakalthôrovi 23 let, byl svědkem nástupu svého děda Ar-Adûnakhôra v roce 2899, který jako první porušil starobylou tradici a přijal královské jméno v adûnajštině.

Roku 2960 se Sakalhôrovi narodil syn a budoucí král Gimilzôr. Krátce na to, v roce 2962, nastoupil po smrti Ar-Adûnakhôra na trůn Sakalthôrův otec Ar-Zimrathôn.

Ar-Sakalthôr se stal králem Númenoru po smrti svého otce v roce 3033. Tak jako jeho předchůdci přijal adûnajské královské jméno, ale ze strachu z porušení starobylé tradice byla do Svitku králů zapsána quenijská podoba jména Tar-Hostamir.

O dva roky později, roku 3035, se narodil jeho vnuk, Gimilzôrův starší syn Inziladûn, který se později jako král pokusil zvrátit osud Númenoru. Ar-Sakalthôr ale během své vlády pokračoval ve zlých způsobech svých předchůdců a odmítání přátelství Eldar a Valar.

Ar-Sakalthôr vládl Númenoru 61 let do své smrti v roce 3102, kdy zdědil Númenoru jeho syn Ar-Gimilzôr, který se brzy na to ukázal být dosud největším pronásledovatelem Věrných.zpět