Encyklopedie


Andustar

Západní země


Andustar byl západní z pěti výběžků Númenoru a zároveň název jednoho z krajů, na něž bylo království členěno, který pokrýval severozápadní část ostrova. Jméno Andustar znamená quenijsky "Západní země".

Kraj Forostar tedy pokrýval převážně území západního poloostrova. Na severovýchodě hraničil s Forostarem, na jihovýchodě s Mittalmarem.

Andustar byl v severní části skalnatý a vysoké jedlové lesy hleděly na moře. Měl na západní straně tři malé zátoky, jež se hluboko zařezávaly do vysočiny, ale skály tu mnohde nebyly až na kraji moře a po jejich úpatí se táhly skalní lavice. Nejsevernější z nich se jmenovala zátoka Andúniě, neboť tam byl velký přístav Andúniě (Západ Slunce) s městem na pobřeží a mnoha dalšími obydlími stoupajícími do strmých svahů vzadu. Rod pánů z Andúnië byli předkové pozdějších králů Arnoru a Gondoru.

Velká část jižních partií Andustaru však byla úrodná a na náhorní plošině tam byly velké březové a bukové lesy a v údolích lesy dubové a jilmové. Mezi výběžky Andustarem a Hyarnustarem byl velký záliv pojmenovaný Eldanna, protože byl obrácen směrem k Eressěi, a země okolo něho byly od severu chráněné a otevřené k zá­padním mořím, takže byly teplé a nejvíc tam pršelo. Uprostřed zálivu Eldanna byl nejkrásnější z númenorských přístavů, Zelený Eldalondë.

V Západních zemích, nedaleko Adúnië se nacházel dům Beregara, otce královny Erendis.zpět