Encyklopedie


Anárion


Posledním pánem z Andúnie na Númenoru byl Amandil, který před Pádem odplul do Amanu varovat Valar. Co se s ním stalo, nikdo neví. Ale dříve než odplul, měl naštěstí taky syna, který se jmenoval Elendil a leckteří už o něm slyšeli. Ti také možná ví, že měl taky syna, ale ne jednoho, hned dva! První byl Isildur, druhý Anárion. Isil je měsíc, Anar zase slunce. Ti dva po Pádu spolu vládli Gondoru. Anárion doma v Minas Anor zanechal syna Meneldila. Bohužel pří obléhání Barad-dur mu na hlavu spadl veliký kámen, který ho zabil. Ještě že doma zanechal syna! Elendilových potomků (Elendila bohužel zabil Sauron) bylo najednou málo, protože zatímco Isildur s Jedním Prstenem v kapse pospíchal převzít severní království Arnor po svém otci, stalo se, že je na Kosatcových polích povraždili skřeti. Isildur i jeho synové (až na nejmladšího, kterého zanechal v Roklince) se do Arnoru nevrátili. A tak Meneldil, syn Anárionův, začal vládnout Gondoru.zpět