Encyklopedie


Anárion


Anárion byl mladším synem Elendila z rodu pánů z Andúnië, bratr Isildura. Patřil k Věrným na Númenoru a s několika loděmi se zachránil z pádu Númenoru. Spolu s Isildurem přistáli na jihu blízko Pelargiru a společně se ujali vlády nad touto zemí, které se začalo říkat Gondor. Byli ale podřízeni králi Elendilovi, který vládl na severu v Arnoru.

Anárion v Gondoru postavil jako svou rezidenci město Minas Anor a společně s Isildurem hlavní město Osgiliath. Když na Gondor zaútočil Sauron a začala válka Posledního spojenectví, Anárion bránil Osgiliath, než dorazilo ze severu vojsko Elendila a Gil-galada. Poté se vydal zúčastnit se útoku na Mordor. Doma v Minas Anor zanechal svého syna a nástupce Meneldila. Pří obléhání Barad-dur Anárionovi na hlavu spadl veliký kámen, který ho zabil.

Vlády v Gondoru se po válce nakrátko ujal Isildur jakožto nástupce Elendilův, ale záhy předal vládu v jižním království Meneldilovi a sám se vydal na sever. Od té doby pak po více než dva tisíce let vládl v Gondoru Anárionův rod.zpět