Encyklopedie


Amras

Ambarto, Telufinwë, Umbarto


Amras a Amrod byli dvojčata, dva nejmladší ze sedmi Fëanorových synů. Matka Nerdanel jim nejprve oběma dala jméno Ambarussa, to proto, že oba měli zrzavé vlasy. Fëanor ale trval na tom, že musejí mít různá jména, a tak dala Amrasovi jméno Umbarto, což znamená "Odsouzený". Otci se takové jméno pochopitelně nezamlouvalo, a tak je změnil na Ambarto "Vysoce vznešený". Kromě toho používal také jméno Telufinwë "Poslední Finwë". Jméno Umbarto se ale ukázalo jako velmi příhodné, protože Amras zahynul krátce po příchodu do Středozemě. Byl totiž natolik zděšen Fëanorovými činy, že se ukryl na jedné z lodí, aby se na ní mohl vrátit do Valinoru. Když Fëanor nařídil lodě spálit, zahynul v ohni i Amras. Podle jiné verze příběhu ale se ale Amras usadil v Beleriandu a spolu se svým bratrem Amrodem obdržel zemi mezi Doriathem a Thargelionem. Ze severu jejich říší ohraničovala panství jejich bratrů Maedhrose a Maglora. V Nirnaeth Arnoediadu byli všichni Fëanorovi synové rozprášeni a žili toulavý život v Ossiriandu. Jejich přísaha jim však nedala spát a zaútočili na Diora v Doriathu. Vyhráli. Pak už byli naživu jen Maedhros, Maglor a Amrod s Amrasem. Přísaha se však zase ozvala a oni zaútočili na Ústí Sirionu. Tam Amrod i Amras padli.


zpět