Encyklopedie


Minhiriath


Minhiriath Minhiriath
Minhiriath byla země v Eriadoru, patřící Arnoru a později Cardolanu. Hranici tvořila zhruba Baranduina, silnice od Kamenný brod po Tharbad, Gwathló a mořské pobřeží. Jediným známým a pravdpodobně největším městem byl Tharbad, kde Velká cesta křížila řeku Gwathló.
Ve Druhém věku byl téměř celý Minhiriath i sousední Enedwaith pokryt velkými lesy, kde sídlil početný lesní lid. Pak však připluli Númenorejci, v ústí Gwathló postavili přístav Vinyalondë a začali těžit dřevo na stavbu svých lodí, čímž si domorodce znepřátelili. Později přitáhl do Eriadoru Sauron a domorodci se s ním spojili za účelem vyhnání Númenorejců. To se jim však nepodařilo, protože Temný pán byl poražen nejprve armádou krále Gil-galada a Tar-Minastira u Kamenného brodu a poté napaden zezadu vojskem númenorského admirála Ciryatura, který se vylodil ve Vinyalondë. Domorodci uprchli do odlehlých končin: zčásti na poloostrov Eryn Vorn v Minhiriathu a zbytek na Vrchovinu ve východní části Enedwaithu. Númenorejci pokračovali v kácení stromů a ke konci Druhého věku byla z Enedwaithu a Minhiriathu pustina, z rozlehlých lesů zůstaly jen malé zbytky jako Eryn Vorn na jihozápadě, Starý hvozd na severu a Fangorn na východě.
Po založení Arnoru se stal Minhiriath nejjižnější částí království a byl poměrně hustě osídlen Dúnedain, kromě Eryn Vornu, kde přežíval tajemný lesní lid. Roku 861 při rozdělení Arnoru se stal součástí Cardolanu. 1409 byla země zčásti vypleněna Angmarským vojskem. 1636 při velkém moru většina obyvatel zahynula. 2912 byl Minhiriath zpustošen velkými záplavami.zpět