Encyklopedie


Ered Luin

Modré hory, Ered Lindon

Blue Mountains


Lindon Lindon
Thorin v Modrých horách Thorin Pavéza v Modrých horách
Modré hory Modré hory

Modré hory neboli Ered Luin byly jedním z pěti původních velkých horských pásem ohraničujících na počátku Středozem a spolu s Ered Engrin jediným, o kterém víme cokoli podrobnějšího. Modré hory se táhly od severu k jihu v severozápadní části Středozemě. Svým severním koncem navazovaly na Železné hory (Ered Engrin) a jižním koncem na Šedé hory pásmu Modrých a Šedých hor na západě pak odpovídalo pásmo Červených a Žlutých hor na východě Středozemě.

Ered Luin oddělovaly Eriador od Beleriandu, konkrétně Ossiriandu neboli Lindonu. Podle něj se jim také někdy říkalo Ered Lindon. Už odpradávna tu byla dvě trpasličí města pod horou Dolmed: Belegost a Nogrod, jejich obyvatelé se přátelili s elfy, hlavně s Noldor, kteří si nejvíce cenili jejich práce. Ered Luin na během Velkého pochodu na západ překročily tři zástupy Eldar a o mnoho později také Edain – právě na západním podhůří Ered Luin král Finrod Felagund poprvé Edain nalezl.

Když byl na konci Prvního věku během Vákly hněvu Beleriand potopen, byly zčásti zničeny i Ered Luin: Potopil se jejich severní a zřejmě i jižní konec a uprostřed se jejich pásmo rozlomilo a moře tu proniklo daleko na východ a vytvořilo tak záliv Luny, do nějž se nově vlévala řeka Luna, tekoucí na východě hor. Modré hory tak byly od té doby rozděleny na severní a jižní část.

Na západě od hor zbyla z pevniny jen část Lindonu, která se stala domovem pro pozůstatek Noldor a Sindar z Beleriandu.

Při kataklyzmatu způsobeném Válkou hněvu byla zničena i starobylá města trpaslíků. Většina trpaslíků odsud odešla na východ do Khazad-dûm, ale v Modrých horách zůstalo vždy, hlavně v jejich jižní části, mnoho trpasličích sídel. Jejich význam opět vzrostl potom, co se po zničení Khazad-dûm a obsazení Ereboru drakem mnoho trpaslíků včetně Thorina Pavézy, právoplatného Durinova dědice, uchýlilo právě sem.

V jednom opuštěném trpasličím dole na severu Ered Luin se načas ukrýval poslední arthedainský král Arvedui, když byl vyhnán z Fornostu.
zpět