Encyklopedie


Narmacil I.


Narmacil I. Gondorský Narmacil I., sedmnáctý král Gondoru

Narmacil I., syn Atanatara II., byl sedmnáctým králem Gondoru. Narodil se roku 1049 a na trůn nastoupil po smrti svého otce v roce 1226. Vládl v období míru a velké moci Gondoru, vydobyté předchozími Lodními králi. Sám ale stejně jako jeho otec (i jeho mladší bratr Calmacil) o praktickou vládu příliš nedbal a měl raději pohodlí. Nakonec, po čtrnácti letech své vlády, roku 1240, jmenoval regentem svého synovce, Calmacilova syna Minalcara. Minalcar byl schopný a talentovaný muž a od té doby vládl Gondoru jménem krále. Narmacil byl druhým bezdětným králem a po jeho smrti roku 1294 po něm nastoupil na trůn jeho bratr Calmacil, ačkoli praktická vláda zůstala v rukou Minalcara.

Už za Narmacilovy vlády přišly na Gondor znovu po sedmi stech letech nájezdy Východňanů, třebaže zpočátku s malou silu. Regent Minalcar těmto hrozbám na dlouhou dobu učinil přítrž rozhodujícím vítězstvím a uzavřením užších spojenectví se Seveřany.zpět