Diskusní fórum

Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Diskuse :. Arda - Tolkienův svět :. Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Zde se nechává volný prostor pro diskusi ke všem zajímavým otázkám, které se nabízejí v souvislosti s Tolkienovým světem.

přidat příspěvek

starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
počet příspěvků v tomto tématu: 1853; počet stran: 93
Galadriel 10.12.2022 00:44:03 id5692  odpovědětcitovat
Re: Tolkien (->id 5691)
Ten pocit, kdyʒ si uvědomíte ʒe Tolkien pomohl vzniku Cosplay festivalů a vlastně i filmů inspirovaných jeho příběhy, například Ranger(inspirováno příběhem Berena a Lúthien), Born of Hope(Aragorn), Horn of Gondor(Cirion a Eorl - v tomto filmu hrají Češi), Battles at the Ford of Isen, atd.
Galadriel 10.12.2022 00:32:50 id5691  odpovědětcitovat
Tolkien
Co si myslíte o tom, ʒe Tolkien díky svým knihám pomohl fanouškům 'ʒánru meče a magie'(tenkrát se tak označovaly fantasy knihy) s tím, ʒe přiznali, ʒe se jim tyhle knihy líbí?
Odpověď: id 5692
Galadriel 10.04.2022 00:42:47 id5686  odpovědětcitovat
Knihy od J.R.R. Tolkiena
Důleʒitá informace pro všechny Tolkienovce: letos v říjnu vyjde Silmarillion s Tolkienovými ilustracemi(zatím jen v angličtině).
Galadriel 21.02.2022 16:12:21 id5684  odpovědětcitovat
Re: Pozdravení (->id 5681)
Mae govannen, Zahonko. Kaʒdý Tolkienovec je vítán, protoʒe kaʒdý z nás má na jakékoli téma týkající se Tolkiena a jeho díla jiný názor, takʒe se tady můʒe rozběhnout zajímavá debata.
Saerwhen
02.02.2022 11:04:24 id5683  odpovědětcitovat
Re: Pozdravení (->id 5681)
Vítej! Elen síla lúmenn' omentielmo. (Ano, jednou přijde den, kdy přestanu citovat Pána prstenů, ale dnes to nebude...)icon_smile.gif
Zahonko
28.12.2021 21:20:57 id5681  odpovědětcitovat
Pozdravení
Čauko sem tu nový a chtěl bych všechny moc pozdravit :)
Odpovědi: id 5683, id 5684
Galadriel 11.05.2021 21:09:00 id5664  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5663)
Nezvratná logika.icon_biggrin.gif Zkusila jsem vyhledat, jestli není známo něco víc o Thranduilově manʒelce, ale ani dva různé weby se neshodnou na jméně. Co se týče samotného Thranduila, dohadů se najde víc neʒ dost, obzvlášť co se týká jeho dětství, mládí a dalšího osudu v průběhu čtvrtého věku. Aspoň v něčem se všichni shodují, Thranduilův otec byl Oropher, Thranduil je starší neʒ na kolik vypadá, Thranduil měl syna Legolase, ......
Saerwhen
11.05.2021 17:38:49 id5663  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5662)
Rozhodně nezpochybňuji, ʒe Legolas je Thranduilův vlastní a legitimní syn icon_wink.gif - a omlouvám se za odklon od původního tématu. Jen podotýkám, ʒe v Tolkienově fikčním světě je toho (jako v kaʒdém literárním fikčním světě) více "nevyřčeno" (či spíše nedourčeno) neʒ vyřčeno. Smrt Thranduilovy ʒeny je tedy pouhou hypotézou. Je také moʒné, ʒe se o postavě profesor nezmiňuje, protoʒe není pro příběh nijak důleʒitá. Je třeba pracovat jen s tím, co autor doloʒitelně napsal, popř. co z toho logicky můʒe vyplývat.
Odpověď: id 5664
Galadriel 11.05.2021 15:39:12 id5662  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5661)

Všem Tolkienovcům je jasné, ʒe Thranduil musel být ʒenatý, kdyʒ má syna.

Předpokládám, ʒe je Thranduilova manʒelka po smrti, protoʒe si myslím, ʒe by Tolkien nezapomněl napsat aspoň drobnou zmínku, třeba ʒe je z lesních elfů nebo něco takového. Nejspíš to je někde napsané na útrʒku papíru nebo na staré jízdenceicon_biggrin.gif. Tolkien psal poznámky na jakýkoliv kus papíru, který byl zrovna po ruce. Čímʒ ho nechci shazovat, je to jeden z mých nejoblíbenějších autorů, ale fakta jsou fakta.

Původní debata měla být o Thranduilovi, ale to nevadí.

Odpověď: id 5663
Saerwhen
11.05.2021 12:00:56 id5661  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5660)
Kde přesně v knihách lze nalézt informaci o smrti Thranduilovy ʒeny? Nemůʒu si vybavit ʒádnou pasáʒ, kde by byla tato událost zmíněna. Nevzpomínám si ani, ʒe by o manʒelce tohoto krále padla jakákoli jiná zmínka.
Odpověď: id 5662
Galadriel 10.05.2021 22:47:43 id5660  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5659)
Souhlasím s tím, ʒe se Thranduil ve filmu chová naprosto příšerně. V knize je o hodně sympatičtější, mimo jiné i tím, ʒe mu zlato a drahokamy nejsou tak drahé, aby kvůli nim začal zcela zbytečné krveprolití, coʒ svědčí o tom, ʒe je starý (cca 9000 let) a moudrý elf. icon_biggrin.gif Ve skutečnosti je Thranduil zraněný elf (myslím tím, ʒe se ještě nevyrovnal se smrtí svého otce a do toho mu zemřela manʒelka), takʒe se ani nemůʒe chovat jinak. Já osobně ho lituji.
Odpověď: id 5661
Saerwhen
10.05.2021 15:20:06 id5659  odpovědětcitovat
Re: Thranduil a Wikipedie (->id 5655)
Pokud si dobře pamatuji, profesor ho v knize (tedy mimo jiné) popisuje jako moudrého - a není moʒné, aby byl někdo zároveň moudrý a bezpáteřní. Jinak ovšem Thranduil působí ve filmu, kde rozhodně překračuje meze "slušného chování".
Odpověď: id 5660
Galadriel 07.05.2021 22:35:29 id5658  odpovědětcitovat
Diskuse
Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já jsem tady začala nové téma na probírání. Neříkejte mi, ʒe se tady budu bavit sama se sebou. Čte ty diskuze vůbec někdo? Aspoň jeden člověk by se mohl zapojit do debaty.
Galadriel 04.05.2021 19:37:50 id5655  odpovědětcitovat
Thranduil a Wikipedie
Co říkáte na to, ʒe Thranduila někdo na Wikipedii popisuje jako bezpáteřního muʒe?
Já bych o Thranduilovi řekla něco jiného, třeba ʒe je divný (na elfské poměry), ale rozhodně bych o něm neřekla, ʒe je bezpáteřní, protoʒe není.
Odpověď: id 5659
Lennonka 17.04.2021 00:31:42 id5651  odpovědětcitovat
Re: Drobný pokus o oživení filosofických diskusí (->id 5637)
Vzhledem k tomu, ʒe chválíš za správné odpovědi, tak mám za to, ʒe té replice rozumíš docela dobře. Tolkien se tady taky určitě nepokoušel o nějakou tajuplnost. Lidově řečeno, Gandalf a ostatní Istari mají za úkol koukat, aby ve Středozemi bylo přiměřeně ejchuchu a nikoliv ouvej a Sauron nevyváděl moc velký skopičiny.
Moje kritika míří k tomu, ʒe Gandalf povaʒuje za úspěch, ,,jestliʒe touto zkouškou projde vůbec něco". Vůbec něco? To jako ʒe téměř totální genocida pořád cajk? Vyhynutí 95 % rostlinných i ʒivočišných druhů v pohodě, stačí, ʒe 5 % přečkalo? Zpustošení kontinentu aʒ na oblast 30 kiláků v průměru nevadí? Co třeba úplné vymření některé inteligentní rasy? Například lidí... nebo i všech kromě dejme tomu trpaslíků (ti jsou celkem odolní). Dokonce i úplně všech, protoʒe ,,něco, co můʒe vyrůst do krásy"... no, to je například sedmikráska. Přeʒily kytky, splněno. Elfy, lidi ani hobity nepotřebujem.
Přesně takhle to říká - ,,vůbec něco, co ještě můʒe vyrůst do krásy, nést plod a znovu rozkvést v příštích dnech", to mu stačí. A mně to jaksi přijde trochu málo. Trochu hodně málo. Nechci mu vyloʒeně dávat kvóty, ale myslím, ʒe věci jako kompletní zničení ekosystému na území velikosti Temného hvozdu nebo vybití několika desítek procent populace kterékoliv etnické skupiny by za selhání povaʒovat měl. Především proto, aby mu to nebylo jedno předtím, neʒ se to stane, a pokusil se proti tomu něco dělat.
Takhle to totiʒ zní, jako ʒe nic menšího neʒ náraz asteroidu ho z bohorovnosti nevytrhne. (Coʒ ve skutečnosti Gandalfovu přístupu moc neodpovídá, obecně bych řekla, ʒe se dost stará, tak nechápu, proč najednou začne rozkládat tohleto. Jestli to Tolkienovi přišlo jako hrdinská řeč nebo co, tak se podle mě dost uťal. Místo ,,dokud ještě něco zbývá, nevzdám se" - to by hrdinská řeč byla - tu stojí ,,dokud ještě něco zbývá, nevidím problém".)
Saerwhen
07.04.2021 14:19:36 id5637  odpovědětcitovat
Re: Drobný pokus o oživení filosofických diskusí (->id 5636)
Kritiku samozřejmě přijímám a děkuji za ni, protoʒe racionální kritika udává debatám tempo a dynamiku. Rozhodně tu nehodlám odsuzovat číkoliv "pravověrnost" - nejen, ʒe mi to nepřísluší, ale jde o fenomén mimo literární teorii. Co se týče "očividnosti", není mi (z té drobné reflexe Gandalfa) úplně zřejmá, prosím o schovívavost a upřesnění.
Dovoluji si také podotknout, ʒe pokud mluvíme o standardech, standardní součástí kritiky tématu bývá navrʒení vhodné alternativy.
Odpověď: id 5651
Lennonka 01.04.2021 01:39:29 id5636  odpovědětcitovat
Re: Drobný pokus o oživení filosofických diskusí (->id 5624)
Mně ta replika připadá očividná, ale mě tu nikdo za věrného tolkienovce nepovaʒuje. I kdyʒ se poněkud děsím toho, ʒe Gandalf je ochoten i zničení skoro všeho, pokud to nebude úplně celý kontinent s veškerým obyvatelstvem do nejposlednějšího ʒiváčka, povaʒovat pořád za bezva úspěch. Podle mě by si měl trochu zvednout standard.
Jo, a zkoušení ze základního porozumění textu u mě není filosofická diskuse.
Odpověď: id 5637
Saerwhen
04.03.2021 13:34:45 id5633  odpovědětcitovat
Re: Drobný pokus o oživení filosofických diskusí (->id 5631)
Výstiʒná odpověď, hanta Nolmendil! Je to dost transcendentní úkol, nebýt odpovědný za určitou oblast, dědictví, národ apod., nýbrʒ za ʒivot jako takový, "ʒivot o sobě". Dá se tedy říci, ʒe Gandalf byl jediným čarodějem, který se svému úkolu ʒádným způsobem nezpronevěřil?
lha 03.03.2021 16:02:48 id5632  odpovědětcitovat
Dynamické mapy
Ahoj, nešlo ty dynamické mapy historie ve flashi přepsat do něčeho podporovaného? Byla by škoda o ně přijít.
Nolmendil 26.02.2021 21:12:07 id5631  odpovědětcitovat
Re: Drobný pokus o oživení filosofických diskusí (->id 5624)
Denethor jako správce zastupuje nepřítomného krále. Gandalf také zastupuje nepřítomného krále: Manwëho (ne-li dokonce samotného Ilúvatara).
Odpověď: id 5633
starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93