Diskusní fórum

Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Diskuse :. Arda - Tolkienův svět :. Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Zde se nechává volný prostor pro diskusi ke všem zajímavým otázkám, které se nabízejí v souvislosti s Tolkienovým světem.

přidat příspěvek

novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
počet příspěvků v tomto tématu: 1847; počet stran: 93
Neral - admin
12.11.2007 13:12:28 id2670  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2668)
Telperion: Ano, v tom se shodneme. Je celkem pravděpodobné, že lodě Númenorejců před pádem byly ty technicky nejdokonalejší, jaké byly do té doby ve středozemi postaveny (ostatně budování lodí bylo jedním z hlavních směrů rozvoje Númenoru). Určitě k tomu mnoha vylepšeními přispěli sami Númenorejci, ale jde o to, že podstatnou část znalostí získali od elfů, takže kontaktu s elfy Númenorejci vděčili za to, že jejich civilizace byla tak úspěšná, jak byla. Jinými slovy, kdyby se lidé prostě usídlili na Númenoru a nebyli by pak vůbec v kontaktu s elfy, tak by jejich pokrok v moudrosti, znalostech a dovednostech byl mnohem menší a nejspíš by nikdy nedosáhli takové moci, jaké dosáhli - i když za časů Ar-Pharazôna by pochopitelně nikdo z Královských nechtěl uznat, že Númenor za svoji moc vděčí kontaktu s elfy.
Odpověď: id 2673
Adolescent
11.11.2007 17:12:02 id2669  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2667)
Těžko soudit, nakolik měli lodě krásnější nebo důmyslnější než Noldor; pokrok Númenorejců byla le určitě kvalitativní, ne jen kvantitativní. Technicky byli před Pádem natolik na výši, že představovali větší "neřád" pro budoucí vývoj Ardy nežli Sauron. Ostatně byli zřejmě silnější než on a Valar by měli s jejich ryze vojenským přečíslením obtíže srovnatelné s porážkou Morgotha; po vylodění v Amanu ostatně složili vládu jak kvůli bezradnosti řekněme ideologické (porušení Zápovědi apod.), tak kvůli strachu, jaká zla a škody by způsobilaže likvidace Númenorejců pouze prostředky Valar; nemluvě o tom, zda k tomu měli právo.
Telperion
09.11.2007 16:41:17 id2668  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2667)
Naprosto s tebou souhlasím, že Númenorejci se nemohli měřit s kulturou a technologiemi elfů. Ovšem o ničem takovém jsem nepsal. Vývoj a pokrok elfů a lidí je potřeba vnímat odděleně. Elfové prošli svým vývojem o mnoho dříve, ale hlavně byli odlišnou rasou s jinými schopnostmi. Proto dokázali věci (lidmi často označované jako kouzla), které lidé zvládnout prostě nemohli, i kdyby byla jejich technologická úroveň sebevyšší.
Je samozřejmé a pochopitelné, že lidé (včetně Númenorejců) se od elfů učili a přebírali jejich znalosti a dovednosti, ovšem to neznamená, že neměli svůj vlastní pokrok. Podobně jako se elfové ve Valinoru učili od Valar, avšak i oni měli vlastní vynálezy, tak i lidé určitě vyráběli svoje věci. A přestože jejich lodě možná nebyly krásnější než lodě Teleri, tak rozhodně prošly vývojem. Vždyť původně nebyli Númenorejci schopní ani doplout zpět do Středozemě, zatímco později se plavili po celém světě. Což znamená, že jejich lodě byly nejen větší, ale nejspíš i lépe postavené, že Númenorejci museli získat značné znalosti v mořeplavbě, navigaci atd. A jejich vývoj pokračoval i po vzpouře proti Valar, když už elfové nepřijížděli. Samozřejmě, že v té době používali své znalosti a vynálezy k páchání zla, ovšem to, že je někdo zlý a zkažený, ještě neznamená, že není technicky na výši.
Odpověď: id 2670
Neral - admin
09.11.2007 00:28:40 id2667  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2664)
Telperion 08.11.2007 16:37 napsala:
Docela souhlasím s Menelmacarem, že vývoj v rámci jednotlivých říší existuje (alespoň za příznivých podmínek). Jako příklad takovéhoto vývoje je možné uvést Númenor, tamní lidé stavěli stále větší a lepší lodě atd. ...
O tom Númenoru a jeho technologickém rozvoji máš rozhodně pravdu, ale zkusil bych se na to podívat z trochu jiného pohledu: Pokrok Númenoru by se dal označit spíš za pokrok v kvantitě než v kvalitě. Jistě, stavěli stále větší lodě, početnější flotilu, honosnější paláce atd.. Ale byly jejich lodě krásnější než lodě Teleri? Byly jejich výtvory důmyslnější než to, co vymysleli ve Valinoru Noldor? O tom bych docela pochyboval.
Není sporu, že Númenor byl nejskvělejší lidské království, které v Ardě vzniklo. Ale jako příčinu jeho rozvoje bych viděl spíš téměř přímý kontakt s vyspělou civilizací elfů ve Valinoru, než že by Númenorejci sami svými schopnostmi dotlačili svou kulturu tak daleko.
Odpovědi: id 2668, id 2669
Telperion
08.11.2007 16:57:24 id2666  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2664)
Trochu jiná je situace u elfů (tedy hlavně u Noldor), kteří procházeli téměř neustálým úpadkem. Jejich počet se ztenčoval, význam jejich říší klesal atd. Ale hlavně elfové jaksi nechtěli pokrok, stále vzpomínali na minulost za mořem, nebo aspoň na první věk, který byl jejich vrcholem ve Středozemi. Elfové prošli svým vývojem ve Valinoru, a pak už prostě nebyli schopní nebo ochotní se znovu rozvíjet ve Středozemi. I jejich největši díla byla jenom nápodobou děl původnich západnich (např. Gondolin). A samozřejmě zde bylo i pokažení Ardy.
Telperion
08.11.2007 16:37:34 id2664  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2660)
Docela souhlasím s Menelmacarem, že vývoj v rámci jednotlivých říší existuje (alespoň za příznivých podmínek). Jako příklad takovéhoto vývoje je možné uvést Númenor, tamní lidé stavěli stále větší a lepší lodě atd. Jinou věcí je jejich úpadek, který byl ovšem úpadkem morálním a tělesným, rozhodně však ne technologickým. Ale problémem bylo, že většina velkých říší byla zničena nebo alespoň trpěla pod neustálými útoky, což je samozřejmě oslabovalo. Situace Gondoru se dá přirovnat třeba k vývoji starověkého Říma, nejprve rozmach, pak zlaté období, ale pak nájezdy "barbarů" a s nimi úpadek ekonomický, kulturní a i technologický.
Odpovědi: id 2666, id 2667
Neral - admin
03.11.2007 12:12:25 id2661  odpovědětcitovat
Re: Technický pokrok (->id 2660)
Menelmacar: No tak máš pravdu, že se nedá říct, že by pozitivní vývoj ve Středozemi neexistoval. Jenom to prostě třeba z perspektivy Pána prstenů není moc vidět - tam opravdu všechna moudrost a vzdělanost představuje dědictví slavné minulosti a například mnoho ze znalostí Númenoru už v Gondoru bylo zapomenuto. Něco jiného pak samozřejmě představuje Čtvrtý věk, který má být věkem lidí, kdy se dá předpokládat, že lidská civilizace postoupí dopředu (i když trochu jiným směrem, než byli třeba ti Noldor).
Mimochodem, co konkrétně máš na mysli tím vývojem, který je dobře patrný?
Menelmacar
03.11.2007 10:19:59 id2660  odpovědětcitovat
Technický pokrok (->id 2657)

Nesouhlasím úplně s tím, že "technický pokrok" ve Středozemi neexistuje a vše postupně upadá.

Spíš je to tak, že vývoj je pomalý. Úpadek znalostí však přichází až po (nebo během) úpadku vyspělých "říší" a nikdo na staré znalosti nedokáže dostatečně navázat a dál je rozvíjet. Důležité je, že méně vyspělé národy jsou jen v omezené míře schopni "přiučit se". Zdání celkového úpadku je spíše artefaktem toho, že jakési "nejhlubší poznání" s sebou přinesli Noldor, kteří však už tehdy sami "upadali". Jimi byla laťka nastavena příliš vysoko. Nikdo na Noldor nebyl schopen plně navázat... Nicméně u lidských národů je "pozitivní vývoj" (ač pomalý) docela dobře patrný.

Odpovědi: id 2661, id 2664
Elwing
08.09.2007 00:02:19 id2556  odpovědětcitovat
Athrabeth (->id 2547)
Adolescent: A jaký že je to způsob, jakým Valar správu duší vykonávají? Nemohl bys to v krátkosti shrnout, pro ty z nás kdo doma HoME nemají?
Adolescent
03.09.2007 23:41:07 id2551  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2549)
Fëar všech elfů se shromažďovaly v Mandosu.
Neral - admin
03.09.2007 17:41:14 id2550  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2549)
Telperion 03.09.2007 16:06 napsala:
Taky bych docela rád věděl, jestli Mandos fungoval jako cesta do Valinoru. Elf ve Středozemi zemře, dostane se do Mandosu, pak reinkarnuje a je ve Valinoru. Tak by se totiž mohli na západ dostat i Noldor, kteří to měli zapovězené, nebo třeba i Sindar a jiní. A jak je to u avari?
S tím zapovězeným návratem do Valinoru bych to viděl tak, že se to asi posuzovalo tak jako u ostatních, to znamená, že nejspíš Mandos zvážil všechny okolnosti a potom rozhodl, kdy se dotyčný zase podívá ven na svět: To znamená, že třeba ten Finrod, který tu byl zmiňovaný, se toho asi vzhledem ke svým činům dočkal celkem brzy, zatímco třeba takový Fëanor a jeho synové si tam poseděli pěkně dlouho.
Telperion
03.09.2007 16:06:11 id2549  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2548)
Taky bych docela rád věděl, jestli Mandos fungoval jako cesta do Valinoru. Elf ve Středozemi zemře, dostane se do Mandosu, pak reinkarnuje a je ve Valinoru. Tak by se totiž mohli na západ dostat i Noldor, kteří to měli zapovězené, nebo třeba i Sindar a jiní. A jak je to u avari?
Odpovědi: id 2550, id 2551
Telperion
03.09.2007 16:02:27 id2548  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2546)
Když už tak rozebíráme smrt elfů a jejich reinkarnaci, docela by mě zajímalo, jak to probíhalo v Mandosu. Jestli elfí "duchové" tam prostě jen tak seděli a čekali na návrat, nebo co vlastně. Je zajímavá představa setkání různých elfů, kteří se za živa neměli zrovna v lásce, jestli spolu mohli komunikovat a tak. Muselo by být velice poučné sledovat, jak se všichna elfí knížata sejdou pohromadě a začnou si vytýkat různé chyby a hádat se.
Odpověď: id 2549
Adolescent
02.09.2007 22:23:52 id2547  odpovědětcitovat
(->id 2542)
V téhle věci budiž (doufejme) konečnou autoritou Athrabeth (Morgoth's Ring, str. 333-367 dle vydání); to je hádám chronologicky "nejnovější" a sáhodlouhé pojednání JRRT k inkarnaci elfů. Tam verze s "dětičkama" padla zcela a tuším, že je odtud poměrně patrný i způsob, jakým Valar správu duší technicky vykonávají.....
Odpověď: id 2556
Túrin
02.09.2007 17:21:31 id2546  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2545)
Jo máš pravdu..jsem to tušil..ale nebyl jsem si jistejicon_biggrin.gifdík:)takže to je asi takhle:)
Odpověď: id 2548
Parsifal
02.09.2007 17:17:07 id2545  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2544)
Psalo se to v Húrinových dětech, a řeč byla o Saerosovi, který, zčásti Túrinovou vinou spadl z útesu...
Odpověď: id 2546
Túrin
02.09.2007 15:17:06 id2544  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2542)
Myslím že každý to měl jinak..i podle toho jak se choval za živa:)aspoň tak jsem to pochopil z jedné narášky(už nevím kde) kde se psalo...myslím...toho si asi Mandos dlouho podrží..nebo něco takového
Odpověď: id 2545
Elwing
31.08.2007 23:43:16 id2542  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2541)
To mi taky přijde jako lepší možnost, že elf prostě vyjde z Mandosu ve stejné podobě, jako když byl naživu předtím. Přece jenom to, že by se měl narodit a znovu žít jako dítě někdo takový jako třeba Fingolfin, to moc pravděpodobně nevypadá.icon_smile.gif Ale další otázka je, kolik času museli ti elfové v Mandosu strávit, než se mohli vrátit na svět.
Odpovědi: id 2544, id 2547
Adolescent
30.08.2007 21:47:14 id2541  odpovědětcitovat
Re: Elfovia - smrť a ??? (->id 2540)
JRRT uvažoval u reinkarnace elfů obě možnosti, ovšem od cca roku 1960 a dál už zcela zavrhl možnost narození v dětském těle coby absurdní a zcela odporující principům. Takže na stole zbývá jediná možnost, tj. inkarnace do těla shodného s předchozím. Fëa zemřelého elfa měla 100% paměť a charakter i stavba jejího "těla" šla v pohodě zpětně rekonstruovat.
Odpověď: id 2542
Erunis
30.08.2007 20:58:47 id2540  odpovědětcitovat
Elfovia - smrť a ???

Mňa by zaujímalo, či JRRT popísal proces toho "zmŕtvychvstania" alebo "reinkarnácie" elfov. Nemyslím žiadne technické popisy, ale či ten elf dostal naspäť svoje staré telo (iba upravené od povedzme tých smrteľných rán, na ktoré zomrel), alebo si musel znovu prejsť celý proces narodenia a vyrastania.

Ten druhý prípad by priniesol viac problémov v tom, že by mal trebárs 4 rodičov, takže mi to prijde dosť divné. A v prvom prípade zase si elf vykráča z Mandosových siení v peknom dospelom tele (niečo ako presný klon svojho predchádzajúceho tela) a šup ho medzi ostatných, ako by sa nič nestalo?

Odpověď: id 2541
novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93