Gramatika

Podstatné jméno
16. září 2005
Popis skloňování quenijských podstatných jmen: člen, čtyři čísla (singulár, plurál, plurál partitiv a duál) a deset pádů (nominativ, akuzativ, genitiv, posesiv, dativ, lokativ, ablativ, alativ, instrumentál a respektiv)
Přídavné jméno
9. říjen 2005
Skloňování přídavného jména - tzn. číslo a stupňování. A kromě toho také přehled nejčastějších koncovek, kterými se přídavná jména tvoří ze sloves nebo podstatných jmen
Sloveso
1. září 2005
Základní popis tvarů quenijských sloves: pět časů (přítomný, aorist, minulý, předpřítomný a budocí) a další tvary sloves (infinitiv, gerundium a imperativ)