Příhody Toma Bombadila

The Adventures of Tom Bombadil / Příhody Toma Bombadila
"Starý brach Tom Bombadil, to byl chlapík dobrý, boty míval žluťoučké, kabát jasně modrý kalhoty měl kožené, pás zelený jak louku, bíle pero labutí nosil na klobouku. ..."
Bombadil Goes Boating / Bombadilova plavba
"Vadl již starý rok. Vítr zval na západ. Na lesní pěšině Tom přišel na nápad, jak strávit hezký den: "Bukové listí padá, nač čekat do zítřka s tím, co si srdce žádá. ..."
Errantry / Toulky
"Byl jeden dobrý námořník, posel a poutník byl, ze vzácných dřev si na cestu gondolu postavil, ..."
Little Princess Mee / Princeznička Já
"Princeznička Já, něžná, líbezná (elfů sbor to o ní zpívá), perly ve vlasech. Něžně jako dech ..."
The Man in the Moon Stayed Up Too Late / Jak mužík z měsíce přišel pozdě velice
"Pod šedým kopcem znám starou hospodu, rád tam chodívám z mnoha důvodů, vaří tam pivo jak křen. ..."
The Man in the Moon Came Down Too Soon / Jak mužík z Měsíce přišel brzy velice
"Mužíček na Měsíci měl stříbrobílou kštici, kol sebe stříbrný jas, křišťály a opály na koruně plály, perly mu zdobily pás. ..."
The Stone Troll / Kamenný obr
"Mnoho let si v osamění hověl obr na kameni, mumlal, brumlal, cumlal starou kost. ..."
Perry-the-Winkle / Petr Klíč
"Pod horami Vichrnými na balvanu před jeskyní plakal obr ze všech sil, že ho každý opustil. ..."
The Mewlips / Mňoukalové
"Nad krajem Mňoukalů se stíny kloní, mokrá a černé, černější než tuš, zvolna a tiše jejich zvonce zvoní. Ať je to hobit, trpaslík či muž, ..."
Oliphaunt / Olifant
"Nos mám jako had, velký jsem jak hrad. V tlamě dlouhé rohy mám, ..."
Fastitocalon / Želvozem
"Pohleďte: to je Želvozem, toť ostrov, tady přistanem, třebas je pustý zcela. ..."
Cat / Kočka
"Micina usíná, zdá se, že šla spát. O myších a o smetaně může se jí zdát. ..."
Shadow-Bride / Nevěsta a stín
"Šly dny a noci; on byl sám a nikdo nebyl s ním. Seděl jak z žuly vytesán a neměl žádný stín. ..."
The Hoard / Poklad
"Než slunce s lunou zestárly, když býval mladý svět, začali o pokladech bohové písně pět, pod trávou zelenou pak stříbro ukrývali a zlato do bystřin a do hor mezi skály. ..."
The Sea-Bell / Mořský zvon
"Já po břehu jsem šel a mušli uviděl, jak kdyby hvězdný svit po vlhkém písku hrál. ..."
The Last Ship / Poslední loď
"Než začal kohout vítat úsvit, co krajem šel, dřív než začalo svítat, vyhlédla Fíriel. ..."