Básně z Návratu Krále

Théoden´s Battle Cry / Théodenův bitevní pokřik


Arise, arise, Riders of Théoden!
Fell deeds awake: fire and slaughter!
spear shall be shaken, shield be splintered,
a sword-day, a red day, ere the sun rises!
Ride now, ride now! Ride to Gondor!Vzhůru teď, vzhůru, Jezdci Théodenovi!
Lítý boj čeká: plameny a činy!
Kopí se štípe, štít jiskry křeše,
den mečů, den rudý, nežli slunce vzejde!
Jeďte jen, jeďte! Do Gondoru jeďte!


Zveřejněno: 29. září 2004
zpět