Básně ze Dvou věží

Call-to-Arms of the Rohirrim / Rohirské volání do boje


Arise now, arise, Riders of Théoden!
Dire deeds awake, dark is eastward.
Let horse be bridled, horn be sounded!
Forth Eorlingas!Vstaňte, nuž vstaňte, vy, Jezdci Théodenovi!
Svízelné skutky se blíží, smráká se na východě.
Koni teď uzdu dejte, ať zvučí údolím roh!
Vpřed, Eorlovci!Zveřejněno: 29. září 2004
zpět