Geografie

Územní vývoj Arnoru


Tato tabulka ukazuje přibližný územní vývoj Arnoru od jeho založení přes zánik až po obnovení na začátku Čtvrtého věku.
Většina letopočtů je samozřejmě ve Třetím věku, Druhý a Čtvrtý jsou označeny (D.v. a Č.v.)
Barevné označení:
Arnor (od roku 861 Arthedain)
Arnor - sporné území
Cardolan
Rhudaur
Rhudaur pod vládou horalů
opuštěná oblast
Angmar
mohyloví duchové
Horalé
hobiti
hobiti + lidé
Zkratky území:
Arth. - Arthedain
A.S. - Amon Sûl a Větrovské vrchy
Hůr. - Hůrecko
Kraj - Kraj
T.G. - Tyrn Gorthad (Mohylové vrchy)
Minh. - Minhiriath
Kou. - Koutec
Rhu. - Rhudaur
Obr. - Obroviště a země na sever od Rhudauru
Angm. - Angmar

Letopočet Arth. A.S. Hůr. Kraj T.G. Minh. Kou. Rhu. Obr. Angm.
3320 D.v.
861 T.v.
asi 1150
asi 1300
1356
1409
1409
1636
1974
1975
1 Č.v.
Letopočet Arth. A.S. Hůr. Kraj T.G. Minh. Kou. Rhu. Obr. Angm.Zveřejněno: 27. květen 2004
zpět