Básně z Hobita

Down the swift dark stream you go / Do svých krajů hleďte plout


Down the swift dark stream you go
Back to lands you once did know!
Leave the halls and caverns deep,
Leave the northern mountains steep,
Where the forest wide and dim
Stoops in shadow grey and grim!
Float beyond the world of trees
Out into the whispering breeze,
Past the rushes, past the reeds,
Past the marsh’s waving weeds,
Through the mist that riseth white
Up from mere and pool at night!
Follow, follow stars that leap
Up the heavens cold and steep;
Turn when dawn comes over land
Over rapid, Over sand,
South away! And South away!
Seek the sunlight and the day,
Back to pasture, back to mead,
Where the kine and oxen feed!
Back to gardens on the hills
Where the berry swells and fills
Under sunlight, under day!
South away! and South away!
Down the swift dark stream you go
Back to lands you once did know!Do svých krajů hleďte plout,
kam vás nese prudký proud!
Pryč z těchto temných jeskyní,
severní kde hory ční,
kde vám širý šerý hvozd
dává znát svou divokost!
Plujte z lesní houštiny
dolů kolem bažiny,
kolem močálů a blat,
kde vám vítr bude vát,
kde vás mlha orosí
nad jezerem v rákosí!
Plujte, plujtes hvězdami
v chladném nebi nad vámi,
přes písky a peřeje,
než vás slunce zahřeje!
K jihu dál a k jihu dál,
aby den vás přivítal!
Zpátky k lukám plným trav,
kde se pasou stáda krav,
zpátky vašim sadařům vstříc,
do zahrad a do vinic!
Aby den vás hřál a plál,
k jihu dál a k jihu dál!
Kam vás nese prudký proud,
do svých krajů hleďte plout!


Zveřejněno: 4. březen 2006
zpět