Básně z Hobita

Hádanka o tmě


It cannot be seen, cannot be felt,
Cannot be heard, cannot be smelt.
It lies behind stars and under hills,
And empty holes it fills.
It comes first and follows after,
Ends life, kills laughterNení ji vidět, není ji cítit,
není ji slyšet, nejde ji chytit.
Je ža hvěždami a pod horami
a vyplňuje práždné jámy.
Byla tu předtím a přijde pak
a nakonec ti vytře žrak.


Zveřejněno: 4. březen 2006
zpět