Letopisy

Druhý věk


Chronologie Západních zemí podle Letopisu z Dodatku B v Pánu Prstenů, s doplněním údajů týkajících se Králů Númenoru.

Pro lidi ve Středozemi to byly temné roky, zato pro Númenor léta slávy. O událostech ve Středozemi je jen málo záznamů a stručných, a jejich datace je nejistá.
Na počátku tohoto věku tu zůstávalo ještě mnoho Vznešených elfů. Většina jich žila v Lindonu západně od Ered Luin; před zbudováním Barad-dur však mnoho Sindar přešlo na východ a někteří si zbudovali říše v dalekých hvozdech, kde tvořili jejich lid vesměs lesní elfové. Jedním z takových byl Thranduil, král na severu Velkého zeleného hvozdu. V Lindonu severně od Luny (Lhûn) přebýval Gil-galad, poslední dědic noldorských králů ve Středozemi. Byl uznáván jako Velký král elfů na Západě. V Lindonu jižně od Luny na čas přebýval Celeborn, Thingolův příbuzný; jeho manželkou byla Galadriel, největší z elfích žen. Byla sestrou Finroda Felagunda, Přítele lidí, kdysi krále Nargothrondu, který dal život, aby zachránil Berena, syna Barahirova.
Později odešli někteří Noldor do Eregionu na západ od Mlžných hor poblíž Brány Morie. Udělali to, protože se doslechli, že v Morii byl objeven mitril. Noldor byli velcí řemeslníci a byli méně nepřátelští vůči trpaslíkům než Sindar; ale přátelství, které vzniklo mezi Durinovým lidem a elfími kováři z Eregionu, balo nejdůvěrnější, jaké kdy mezi oběma plemeny vzniklo. Pánem Eregionu byl Celebrimor, největší z tamních řemeslníků; pocházel z Fëanora.

1 Založení Šedých přístavů a Lindonu.
Galadriel a Celeborn se usídlují u jezera Nenuial.
32 Edain dospívají na Númenor.
Elros se stává králem jako Tar-Minyatur.
c. 42 Mnoho trpaslíků opouští stará města v Ered Luin, jdou do Morie a rozhojňují její obyvatelstvo.
61 Narozen Elrosův syn Vardamir.
192 Narozen Vardamirův syn Amandil.
350 Narozen Amandilův syn Elendil.
442 Smrt Elrose Tar-Minyatura. Nastupuje Tar-Amandil.
c. 500 Sauron se opět probouzí ve Středozemi.
521 Narozena Silmariën.
543 Narozen Elendilův syn Meneldur.
590 Tar-Amandil se vzdává vlády, nastupuje Tar-Elendil.
600 První lodě Númenorejců se objevují na pobřeží.
603 Umírá Tar-Amandil.
700 Narozen Meneldurův syn Aldarion (Anardil).
Noldor pod vedením Galadriel a Celeborna zakládají Eregion.
740 Tar-Elendil se vzdává vlády, nastupuje Tar-Meneldur.
750 Založeno hlavní město Eregionu Ost-in-Edhil.
751 Umírá Tar-Elendil.
873 Narozena Aldarionova dcera Ancalimë.
883 Tar-Meneldur se vzdává vlády, nastupuje Tar-Aldarion.
942 Umírá Tar-Meneldur.
1000 Ancalimë si bere Hallacara.
c.1000 Sauron se obává rostoucí moci Númenorejců a volí Mordor jako zemi, kde se opevní. Začíná stavět Barad-dûr.
1003 Narozen Anárion, syn Ancalimë.
1075 Tar-Ancalimě se stává první Vládnoucí královnou Númenoru.
1098 Umírá Tar-Aldarion.
1174 Narozen Anárionův syn Súrion.
1200 Sauron se snaží svést Eldar. Gil-galad s ním odmítá jednat; eregionští kováři jsou však získáni. Númenorejci si začínají budovat stálé přístavy.
1280 Tar-Ancalimë se vzdává vlády, nastupuje Tar-Anárion.
1285 Umírá Tar-Ancalimë.
1320 Narozena Súrionova dcera Telperien.
1394 Tar-Anárion se vzdává žezla, nastupuje Tar-Súrion.
1404 Umírá Tar-Anárion.
1474 Narozen Minastir, synovec Telperien.
c.1500 Elfí kováři poučení Sauronem dosahují vrcholu svého uměni. Začínají kovat Prsteny moci.
1556 Tar-Súrion se vzdává vlády, nastupuje Tar-Telperien.
1574 Umírá Tar-Súrion.
c.1590 V Eregionu jsou zhotoveny Tři prsteny.
c. 1600 Sauron ková v Orodruině Jeden prsten. Dostavuje Barad-dûr. Celebrimbor postřehne Sauronovy záměry.
1634 Narozen Minastirův syn Ciryatan.
1693 Začíná válka elfů se Sauronem. Tři prsteny jsou ukryty.
1695 Sauronovy síly vpadají do Eriadoru. Gil-galad posílá do Eregionu Elronda.
1697 Eregion zpustošen. Smrt Celebrimbora. Brány Morie se zavírají. Elrond se zbytkem Noldor ustupuje a nacházi útočiště v Imladris.
1699 Sauron zachvacuje Eriador.
1700 Tar-Minastir posílá z Númenoru do Lindonu veliké lodstvo. Sauron je poražen.
1701 Sauron je vypuzen z Eriadoru. Západní země mají načas mír.
1731 Umírá Tar-Telperien.
1800 Narozen Ciryatanův syn Atanamir.
c. 1800 Přibližně od této doby začínají Númenorejci budovat na pobřežích svá panství. Sauron rozšiřuje svou moc na východ. Na Númenor padá stín.
1869 Tar-Minastir se vzdává žezla, nastupuje Tar-Ciryatan.
1873 Umírá Tar-Minastir.
1986 Narozen Atanamirův syn Ancalimon.
2029 Tar-Ciryatan se vzdává vlády, nastupuje Tar-Atanamir Velký.
2035 Umírá Tar-Cirytan.
2136 Narozen Ancalimonův syn Telemmaitë.
2251 Smrt Tar-Atanamira. Tar-Ancalimon se ujímá žezla. Začíná vzpoura a rozdělení Númenorejců.
Asi v té době se poprvé objevují nazgûlové, čili Prstenové přízraky, otroci Devíti prstenů.
2277 Narozena Telemmaitova dcera Vanimeldë.
2280 Umbar se stává velkou pevností Númenoru.
2350 Je zbudován Pelargir. Stává se hlavním přístavem Věrných Númenorejců.
2386 Umírá Tar-Ancalimon. Nastupuje Tar-Telemmaitë.
2406 Narozen Alcarin, syn Vanimeldë.
2516 Narozen Alcarinův syn Calmacil.
2526 Umírá Tar-Telemmaitë, nastupuje Tar-Vanimeldë.
2618 Narozen Calmacilův syn Ardamin.
2637 Umírá Tar-Vanimeldë, žezla se chopil její muž Herucalmo.
2657 Po Herucalmově smrti nastupuje jako právoplatný král Tar-Alcarin.
2709 Narozen Ardaminův syn Adûnakhôr.
2737 Umírá Tar-Alcarin, nastupuje Tar-Calmacil.
2798 Narozen Adûnakhôrův syn Zimrathon.
2825 Tar-Calmacil umírá, nastupuje Tar-Ardamin.
2876 Narozen Zimrathonův syn Sakalthôr.
2899 Umírá Tar-Ardamin. Ar-Adûnakhôr se ujímá žezla.
2960 Narozen Sakalthôrův syn Gimilzôr.
2962 Umírá Ar-Adûnakhôr. Nastupuje Ar-Zimrathon.
2963 Narozen Amandil, syn Númendila, pána z Andúnië.
3033 Umírá Ar-Zimrathon. Nastupuje Ar-Sakalthôr.
3035 Narozen Gimilzôrův syn Palantír (Inziladûn).
3102 Umírá Ar-Sakalthôr. Nastupuje Ar-Gimilzôr.
3117 Narozena Palantírova dcera Míriel.
3118 Narozen Palantírův synovec Pharazôn.
3119 Narozen Elendil, syn Amandila z rodu pánů z Andúnië.
3177 Umírá Ar-Gimilzôr, nastupuje Tar Palantír. Pokání Tar-Palantírovo. Občanská válka v Númenoru.
3209 Narozen Isildur, syn Elendila.
3229 Amandil se stává pánem z Andúnië.
3255 Umírá Tar-Palantír. Ar-Pharazôn Zlatý uchvacuje žezlo.
3261 Ar-Pharazôn vyplouvá a přistává v Umbaru.
3262 Sauron je jako zajatec odvezen na Númenor
3262-3310 Sauron svádí Sauron krále a kazí Númenorejce.
3310 Ar-Pharazôn začíná stavět Velkou armádu.
3318 Narozen Meneldil, syn Anárionův.
3319 Ar-Pharazôn útočí na Valinor. Pád Númenoru. Elendil a jeho synové unikají.
3320 Založení Říší ve vyhnanstvi: Arnoru a Gondoru. Kameny jsou rozděleny. Sauron se vrací do Mordoru.
3320 Narozen Cemendur, syn Meneldilův.
3429 Sauron napadá Gondor, zmocňuje se Minas Ithil a pálí Bílý strom. Isildur prchá po proudu Anduiny a putuje na Sever k Elendilovi. Anárion brání Minas Anor a Osgiliath.
3430 Tvoří se Poslední spojenectví elfů a lidí.
3431 Gil-galad a Elendil pochodují na východ k Imladris.
3434 Vojsko Spojenců překračuje Mlžné hory. Bitva na Dagorladu a Sauronova porážka. Začíná obléhání Barad-dûr.
3440 Anárion zabit.
3441 Sauron svržen Elendilem a Gil-galadem, kteří hynou. Isildur bere Jeden prsten. Sauron odchází a Prstenové přízraky mizí ve stínu. Druhý věk končí.

První věk
Třetí věk
Čtvrtý věk

Zveřejněno: 4. prosinec 2005
zpět