Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova ne v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
ne -      
ne - lala      
ne - lau      
ne - laumë      
ne -      
ne dost - úfárë      
ne- - áva   imperativ  například áva carë! "nedělej to!" 
ne- - ú-    

zpravidla v negativním smyslu

 
ne- - il-      
ne- - ava-   předpona  ve významu "zakázané" například avaquétima "nevyslovitelné; něco, co se nemá vyslovovat" 
ne- - ava-   předpona sloves  opak; například latya "otevřít", avalatya "zavřít" 
ne- - ala-   před samohláskou: al-  záporná předpona 
ne- - ala   imperativ  například ala tecë "nepiš" 
ne- - ála # imperativ  například ála tecë "nepiš" 
ne- - al-   před souhláskou: ala-  záporná předpona 
nebe - hellë      
nebe - menel      
nebe - telimbo      
nebeský - airëa     svatý 
nebeský - airë   airi-  svatý 
neblahý - umbarwa      
nebo - var      
neboť - ten      
neboť - an      
nebozez - teret      
nebude - úva-      
nebýt - um-      
necivilizovaný - verca      
nečistý - vára      
nedaleko - harë      
nedbat - hehta-      
nedefinovatelný - néca    

nejasný

 
nedělat - um-  

odpovídá angl. "don't", "won't"

 
 
neděle - ëarenya      
nedělej - áva   imperativ  například áva carë! "nedělej to!" 
nedostačovat - úfarya-      
nedostačující - úfárëa      
nedostatek - úfárë      
nedovolit - ava-  
 

 
neduživý - engwa      
nehet - taxë      
nehostinnost - erdassë      
nehostinný - erda      
nehybný - tulca      
nechat - avarta-      
nechat něčeho - hauta-      
nechráněný - helda      
nechť - nai      
nechuť - yelma      
nechuť - avanir      
nechutný - yelwa      
nej- - an-   před p: am-; před l, r, s: al-, ar-, as-   
nejasný - néca      
nejasný obrys - ausa      
nejdůležitější - héra      
nejdůležitější - yessëa      
nejjasnější - ancalima      
Nejjasnější - Ancalimë     ženské jméno 
Nejjasnější - Ancalimon     mužské jméno 
nejkrásnější - anwanya *    
nejkrásnější - anwanima *    
nejkrásnější - ancalwa *    
nejkrásnější - anírima *    
nejokrajovější - erúmëa      
nejposlednější - tella      
nejstarší - anyára #
 

 
nejvyšší bod - ingwa      
nejvzdálenější - erúmëa      
nejzadnější - tella      
nejzářivější - ancalima      
nejzazší - métima      
nejzazší - tyelima      
nekonečné období - oialë      
nekonečné období - oio      
nekonečný - iltyelin      
nelidský - nwalca      
nelítostný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
nelítostný - naraca      
neměnný - sanca      
neměnný - tulca      
nemluvně - lapsë      
nemoc - cailë      
nemoc - lívë      
nemoc - quámë      
nemoc - caimassë     upoutání na lůžko 
nemocný - caila      
nemocný - caimassëa      
nemocný - laiwa      
nemoudrý - alasaila      
nenasytnost - milmë      
nenasytný - milca      
nenáviděný - sancë      
nenávidět - moc-      
nenávidět - tev-      
nenávidět - yelta-      
nenávist - tevië      
nenávist - yelma      
nenávistný - sanca      
nenechat pokračovat - nuhta-      
není - úyë      
není - umë      
neodvratně určit - martya-      
neohroženost - cánë      
neohroženost - verië      
neohrožený - verya      
neochotný - avar      
neochvějný - tulca      
neochvějný - voronda      
neochvějný - vorondië      
neotřesitelný - tulca      
nepoctivý - raica      
nepočtatelný - únótima      
nepoddajný - tulunca      
neporušený - poica      
neposkvrněnost - venessë      
nepovšimnutý - hehtaina      
nepřátelský - cotya      
nepřetržitě - voro      
nepřevyprávitelný - únyárima      
nepřipouštět - stama-      
nepřítel - cotumo      
Neptun - Nénar      
nerozštěpitelný - ilterenda      
nerozumný - alasaila      
nesčetný - únótima      
nesčetný - avanótë      
nesený - colla      
neschválit - váquet-      
neskrývající nic - helda      
nesmělý - caurëa      
nesmrtelný - ilfirin      
nesnadný - tarya      
nesnášet - moc-      
nesnášet - tev-      
nespočetný - únótima      
nespočetný - avanótë      
nespoutaný - verca      
nestvůra - ulundo      
nestvůra - arauco  
 

 
nešťastný - nyérëa      
neštěstí - nyérë      
netečný - lorda      
netvor - ulundo      
netvor - úvánimo      
neúcta - yaiwë      
neudělat - va-  

odpovídá angl. "don't", "won't"

 
 
neuposlechnout - váquet-      
neuposlechnout - avaquet-      
neúprosný - sincahonda      
neurčitý - néca      
neurčitý obrys - ausa      
neuspět - quel-      
neustále - voro      
neustálý - vorima      
neústupný - norna      
neústupný - tulca      
nevěsta - indis      
nevlídný - tarya      
nevole - avanir      
nevolník - mól      
nevšímat si - hehta-      
nevýbojný - caurëa      
nevyslovený - alaqueta *    
nevyslovitelný - avaquétima     to, co se nemá vyslovovat 
nevyslovitelný - úquétima      
nezaujatý - faila      
nezdravost - lívë      
nezdravost - quámë      
nezdravý - engwa      
nezkažený - alahasta      
nezlomný - tulca      
nezlomný - voronda      
nezničený - alahasta      
nezřetelný - néca      
nezvlněný - lára      
než - an     anglicky "until"