Encyklopedie


Tar-Atanamir Veliký

Tar-Atanamir the Great


Tar-Atanamir
Tar-Ciryatan
Tar-Ancalimon
Tar-Telemmaitë
Isilmo
Tar-Vanimeldë

Tar-Atanamir byl třináctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ciryatana. Narodil se roku 1800 D. v. za vlády svého děda Tar-Minastira. Stal se králem po abdikaci svého otce Tar-Ciryatana roku 2029 a vládl 192 let až do své smrti; byl prvním králem od doby Tar-Minyatura, který se nezřekl vlády dobrovolně.

Tar Atanamir měl pravděpodobně dva syny. Prvním byl jeho následník Tar-Ancalimon, druhého neznáme jménem, ale víme, že skrze něj odvozoval později původ Herucalmo (Tar-Anducal), manžel královny Tar-Vanimeldë.

Byl pyšný a chamtivý jako jeho otec. Během jeho vlády začal Númenor budovat své zámořské impérium a vybírat těžké daně od lidí na pobřežích Středozemě. Král i jeho přívrženci začali otevřeně mluvit proti Zápovědi Valar, která jim zakazovala plout na Západ do Amanu, ale dosud si zachovali moudrost, a tak se otevřeně neprotivili vůli Valar. V této době se obyvatelstvo Númenoru začalo poprvé dělit na Královské a Věrné.

Když Eldar z Tol-Eressëa podali zprávu Valar o reptání Númenorejců, Manwë vyslal poselstvo ke králi Tar-Atanamirovi, aby mu vysvětlili důvody pro zápověď, krále ale jejich argumenty příliš nepřesvědčily.

Ta-Atanamir byl prvním králem, který porušil starodávný zvyk, podle něhož se králové zřekli žezla ještě před svou smrtí, když cítili, že na ně přichází stáří. Vládl až do své smrti roku 2221 ve věku 421 let.

Po jeho smrti nastoupil jeho syn Tar-Ancalimo.zpět