Encyklopedie


Ar-Adûnakhôr

Tar-Herunúmen


Ar-Adûnakhôr
Tar-Ardamin
Ar-Zimrathôn
Ar-Sakalthôr
Tar-Calmacil
Gimilzagar
Inzilbêth
Gimilkhâd
Tar-Vanimeldë

Ar-Adûnakhôr byl dvacátý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ardamina. Narodil se roku 2709 D. v., za vlády svého praděda Tar-Alcarina.

V době jeho života už většina Númenorejců s výjimkou Věrných dávno přestala používat elfské jazyky, ale dosud bylo zvykem, že králové Númenoru přijímali jména ve vznešeném quenijském jazyce.

Když však Adûnakhôr roku 2899 nastoupil na trůn po smrti svého otce Tar-Ardamina, stal se prvním králem, který začal používat královské jméno v adûnajštině, lidském jazyce Númenoru. Přesto bylo alespoň do Svitku králů zapsáno jeho jméno v quenijské podobě: Tar-Herunúmen, protože se obával, že porušení tohoto starodávného zvyku by mohlo přinést neštěstí.

Jeho jméno bylo ale Věrnými vnímáno jako rouhavé a jako zlé znamení, protože význam adûnajskéhoi quenijského jména je "Pán Západu", což je titul, který Věrní používali pouze pro Valar, zejména Manwëho.

Za vlády Ar-Adûnakhôra už nebylo povoleno elfské jazyky vyučovat, ale Věrní je stále udržovali v utajení. Od té doby elfské lodě z Tol Eressëa připlouvaly k západním břehům Númenoru jen zřídka a v utajení.

Ar-Adûnakhôr zemřel roku 2962 a na trůn nastoupil jeho syn Ar-Zimrathôn, který taktéž přijal královské jméno v adûnajštině a pokračoval v politice svého otce.zpět